rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar

En familj på väg till USA berättar…

Vi har ett 5-årigt barn som vi vill hemskola, och har bestämt oss att flytta utomlands innan den formella skolgången i Sverige börjar. Ett av de främsta alternativen är Kalifornien, och vi har under senaste året varit där under sammanlagt sju veckor bland annat för att undersöka hur hemskolning går till på plats. Vi har varit i San Fransisco, Los Angeles och framför allt i San Diego, en storstad vid gränsen mot Mexiko. Vi har besökt kommunala supportcenter för hemskolare, friskolor som har program och support för hemskolare (charter schools) samt olika föräldragrupper som bedriver mer eller mindre organiserad föräldrakooperativ verksamhet. Hemskolning är väl etablerat och stort i USA. Enligt officiell statistik är det cirka 3,5 procent som hemskolas, vilket innebär närmare två miljoner elever. Så det finns en hel del att se och lära angående hemskolning i USA! Även om du som läser detta inte kommer att hemskola ditt barn i USA kan du säkert hitta en del inspiration för hur ett samhälle som stöder hemskolande i en positiv anda skulle kunna se ut. Hemskolning ökar i popularitet, inte minst eftersom många stater aktivt stöder detta. Här finns den offentliga statistiken: https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=91 .
Mer fakta finns hos National Home Education Research Institute – NHERI:
http://www.nheri.org/research/research-facts-on-homeschooling.html

Att hemskola sitt barn i USA är möjligt i alla stater, men det varierar en hel del mellan olika stater hur lätt det är med formalia, och framför allt hur utbrett och accepterat det är. Den här redogörelsen handlar främst om hur man hemskolar i San Diego-området, men ska sägas att hemskolning är mycket populärt och etablerat även i LA och särskilt i SF, samt förstås i många andra delstater.

Rent formaliamässigt är det lätt att hemskola i Kalifornien. Man lämnar inför varje skolår in en skriftlig försäkran till lokala skolmyndigheten ("affidavit") om att man har en skola i hemmet. Supportorganisationen HSLDA (Home School Legal Defense Association) har bra hemsidor som visar vad som gäller för hemskolning i olika stater. Denna länk är för Kalifornien:
http://www.hslda.org/hs101/CA.aspx

Föräldrarna anmäler sig som lärare och ansvariga och sina egna barn som enda elever. Sedan måste man även kunna visa upp en plan för undervisningen, som visar hur många timmar per vecka som ägnas åt olika ämnen. Många föräldrar gör detta på ett mycket enkelt sätt: man kopierar helt enkelt sin lokala skolas schema och hävdar att man undervisar i samma ämnen och i samma mängd lektioner inför skolmyndigheten. I praktiken pågår naturligtvis hemundervisningen mer spontant och ämnena kan variera avsevärt mot vad det 'officiella' schemat visar. Man måste också kunna visa upp för skolmyndigheten hur mycket skolning barnen fått och vilka läromedel som använts. Myndigheten ställer krav på föräldrarna att hålla lite ordning och reda och följer även upp varje termin hur det går för barnen/familjerna.

Barn som hemskolas förväntas genomgå obligatoriska skolprov. Det går dock att slippa dessa, om man så begär. Flertalet väljer ändå att göra prov i valda ämnen i sin lokala skola, eller i regi av någon friskola. Proven är inte underlag för betygsättning -- den görs av föräldrarna själva -- utan testar att eleven lärt sig elementa i enlighet med läroplanen. Många gör också SAT-test i slutet av högstadiet, vilket krävs för att kunna utbilda sig vidare på college/universitet. Hemskolade barn visar utmärkta studieresultat enligt den statistik som finns.

Flertalet familjer som hemskolar väljer att ha sina barn från första klass i hemskolning, dvs. från den i USA icke obligatoriska K-klassen (motsvarande vår skolförberedande klass). Men vi får från flera håll höra att det allt oftare förekommer att föräldrar tar sina barn ur den vanliga skolan när djupa problem uppenbaras, inte sällan när barnet är i yngre tonåren. Dessa barn har ofta svårt att ta in sin nya situation med hemskolning. Att de måste bestämma sitt lärande själva, att inte bara följa ett schema uppgjort av någon annan.

Mycket av inspirationen att hemskola just i San Diego-trakten kommer från en rätt stor Yahoo-grupp av föräldrar:
http://groups.yahoo.com/group/SanDiegoHomeducation

I Kalifornien finns även en organisation för hemskolare som har hemsidor med bra material:
http://homeschoolerpost.com/
http://www.hsc.org/homeschoolerpost.html

Visum

För att bo permanent i USA behövs visum. Svenskar får så kallat ESTA visa waiver, vilket är ett tvåårigt turistvisum, vilket dock är begränsat till 3 månaders vistelse åt gången. Ett alternativ för att få permanent visum är att anmäla sig till någon kurs hos en utbildningsorganisation som hjälper till med visum. Många utlänningar - kanske dock inte flertalet svenskar - behöver förbättra sin engelska. Man kan hitta utbildningsföretag som erbjuder kurser för 400 USD i månaden, och de hjälper till med att få visum så länge man studerar. Ett bättre alternativ är förstås att hitta ett jobb i USA, då kan företaget man är anställd på ge visumstödet. På nätet finns en uppsjö information om visumregler, varför vi inte närmare går in på dessa här.

ROHUS påpekande: Avsnittet om visum ovan skrevs innan de nya reglerna för visum infördes i USA i januari 2017. Den som är intresserad bör kontrollera vad som gäller idag. DS.