rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Global Home Education Conference 2012 i Berlin

Världens första globala hemundervisningskonferens som genomfördes den 1-4 november 2012 i Berlin blev en utomordentlig succé. Konferensen samlade 175 deltagare från 26 länder och fem kontinenter. Det blev en historisk konferens.

GHECstorre

Internationell expertis bekräftar hemundervisning som giltig skolform
Den samlade pedagogiska, psykologiska och juridiska expertisen visade övertygande att hemundervisning är en väl fungerande pedagogisk form som kommit för att stanna. Inte minst det inledande heldagsseminariet med dr Gordon Neufeld visade tydligt hur det är hemundervisningens relationsorienterade natur som ger den dess fördel gentemot dagens västerländska skola. Detta är skälet till att pedagogiskt outbildade föräldrar kan lyckas lika bra eller bättre med de akademiska och sociala resultaten, och ofta klart bättre med den allmänna personliga mognaden än skola.

ROHUS ordförande var konferensens ordförande
Jonas Himmelstrand, ROHUS ordförande 2010-2018, fick förtroendet att vara konferensens ordförande och koordinator. Det är ett erkännande av den kompetens och medvetenhet som vuxit fram i det hårda svenska skolklimatet. Samtidigt var det en skam för både Sverige och Tyskland att både konferensens svenske ordförande och den tyska vice ordföranden, Dagmar Neubronner, lever i exil för sin hemundervisning.

Berlin-deklarationen
På konferensen presenterades en deklaration som mot bakgrund av ett dussintal internationella konventioner kräver respekt för föräldrars val att välja utbildningsform för sina barn, inklusive hemundervisning. Deklarationen blir ett utmärkt redskap för att få fram tydliga ställningstaganden för eller emot hemundervisning hos politiska partier världen runt. Länk till deklarationen finns nedan.

Många länkar från hela världen
Det finns mycket skrivet runt om i världen om denna konferens. Här är några länkar i urval:

• Jonas Himmelstrands inledningstal:
www.rohus.nu/ghec_opening_speech.html

• CBN News presenterar både artikel och nyhetsinslag på video:
"Home-Schoolers Challenge Home Education Crackdown"

• Den svenske journalisten på plats, Tomas Ander, skriver i tidningen Inblick:
"Genom hemundervisning upprättas familjen"
"Föräldrarätten är starkare i Ryssland"
"Barn lär sig när de är motiverade"

• Den amerikanske journalisten Alex Newman skriver flera artiklar:
"Homeschoolers Worldwide Join Forces"
"Homeschoolers Flee Persecution in Germany and Sweden"
"
Parents shed tears over homeschool-crackdown horrors"
"
In Berlin, Global Homeschooling Leaders Unveil Historic Declaration"

• Berlin-deklarationen som presenterades på konferensen:
www.ghec2012.org/Declaration.pdf

Konferensens officiella hemsida:
www.ghec2012.org 

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar