rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

ROHUS ordförandes artiklar om hemundervisning
i Nättidningen Liv & Rätt

Under perioden 29 november 2013–25 april 2014 skrev ROHUS dåvarande ordförande en artikelserie om hemundervisning i nättidningen Liv&Rätt. Artiklarna finns även att läsa här:

• Till försvar för hemundervisning, 29/11 2013
• Hemundervisning – det kan väl aldrig fungera, eller…? 6/12, 2013
• Hemundervisning – lärbarheten förklarar resultaten, 13/12, 2013
• Hemundervisning och värdegrunden, 20/12, 2013
• Hemundervisning och den filosofiska övertygelsen, 10/1, 2014
• Hemundervisning – Konferens på Oslo Universitet, 23/1, 2014
• Hemundervisning och självständigt tänkande medborgare, 23/1, 2014
• Hemundervisning – och friheten från jämnårigorientering, 4/2, 2014
• Hemundervisning – vem fostrar egentligen våra barn? 6/2, 2014
• Hemundervisning – ett paradigmskifte för skolan? 20/2, 2014
• Hemundervisning – och nya former av lärande, 20/2, 2014
• Hemundervisning – och den svenska utbildningspolitiska polisen, 6/3, 2014
• Hemundervisning – Europakonventionen, följer Sverige den? 24/3, 2014
• Hemundervisning – och barn med särskilda behov, 11/4, 2014
• Hemundervisning – och exilen från Sverige, 25/4, 2014
 

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar