rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 29 november 2013. Återges här med tillstånd.

Till försvar för hemundervisning

Västvärldens snabbaste växande utbildningsform just nu torde vara hemundervisning, alltså där föräldrarna övertar undervisningen och undervisar sina barn i hemmet i kombination med studiebesök och andra utflykter i samhället. Debatten om hemundervisning är särskilt stark i de fåtal demokratier som valt att förbjuda hemundervisning, vilket Sverige i praktiken har gjort med den nya skollagen från 2011, och Tyskland traditionellt gjort sedan 1938. Sedan den nya svenska skollagen började tillämpas har över dussinet svenska familjer har lämnat Sverige i en slags utbildningspolitisk exil, ofta till våra nordiska grannländer, för att kunna fortsätta att hemundervisa sina barn.

De flesta demokratier tillåter dock hemundervisning och totalt hemundervisas flera miljoner barn idag i våra mest utvecklade västländer som England, USA, Frankrike, Australien, Norge, Danmark, Finland, Nya Zeeland och många andra runt om i världen. USA är mest framträdande i både absoluta och relativa tal där över två miljoner barn hemundervisas, eller nära 4% av alla barn i skolåldern.

Den stora mängden hemundervisade barn innebär att det hunnit göras en hel forskning på dem. Forskningen visar entydigt att hemundervisade barn utvecklas minst lika bra både akademiskt och socialt som skolbarn. Ytterligare en bekräftelse på detta är att över tusen amerikanska universitet, inklusive samtliga Ivory League-universiteten, med glädje tar emot hemundervisade barn. De som inte har betyg kan ofta söka genom antagningsprov och personlig portfolio.

Att hemundervisning skulle fungera lika bra eller bättre än skola må verka förbluffande, och till och med svåra att tro på, men går att förklara utifrån modern utvecklingspsykologi. Mer om det i en senare artikel.

Under mänsklighetens historia på 100 000-200 000 år så är hemundervisning givetvis den överlägset vanligaste undervisningsformen. Skola är en snarast en historisk anomali som vi haft i endast cirka 150 år. Man räknar med att under 1970-talet befann sig hemundervisningen globalt sett på en historisk låg nivå. Men sedan hände något. Från cirka 10 000 hemundervisade barn i USA på 1970-talet har antalet växt till runt två miljoner i USA idag. Och ökningen fortsätter – mest sannolikt en föräldrareaktion på en skola som inte alltid kan leverera vad barnen behöver.

Den moderna hemundervisningen växte fram ur 1970-talets alternativpedagogiska debatt. Den amerikanske vänsterliberale pedagogen John Holt ifrågasatte huruvida skola verkligen var den mest ideala utbildningsformen.

Det vanligaste skälet att hemundervisa är just pedagogiska skäl; de som av olika skäl vill ha en pedagogik som i högre grad följer barnet snarare än tvärtom – vanligast i Sverige. Religiösa motiv är det andra vanliga skälet bakom hemundervisning, även om det här också ofta finns pedagogiska motiv. Föräldrarna vill kunna förmedla familjens filosofiska eller religiösa grundsyn till sina barn.

I nästa artikel kommer spännande fakta om hemundervisningens utfall.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar