rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 20 februari 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – ett paradigmskifte för skolan?

När man förstår hemundervisning – dess resultat, dess vardagliga praktik, dess framgångsfaktorer och orsakerna till att det fungerar – så anar man att hemundervisning är en försmak till en större förändring.

Skolan är ju en av de få ännu existerande institutionerna som skapades innan demokratins genombrott. Trots enorma samhällsförändringar har skolan i hög grad förblivit sig lik. Idag har många skolor i västvärlden betydande problem trots att vi förmodligen aldrig haft mer utbildade lärare, bättre läroplaner, en mer genomarbetad pedagogik och mer teknologi till hjälp. Kan det vara så att skolan har överlevt sig själv?

Det finns åtskilliga tecken på detta, och hemundervisning är bara ett av dem. En klassiker i förståelsen av grundläggande förändringar i synsätt – paradigmskiften – är ”De vetenskapliga revolutionernas struktur” av Thomas Kuhn. Vi har sett många paradigmskiften under de senaste decennierna: från fjäderdrivna klockor till digitala klockor, från skrivmaskin till ordbehandlare, från kommandostyrt datorgränssnitt till grafiskt användargränssnitt med datormus. Thomas Kuhn fann ett mönster i paradigmskiften, en teori som senare har vidareutvecklats av andra bl.a. Joel Barker.

Ett paradigmskifte sker när det blivit uppenbart att de gamla paradigmet kostar alltmer, levererar allt mindre och har svårt att lösa de akuta utmaningarna. Men processen tar tid eftersom så många människor har investerat tid, pengar, position och status i det gamla paradigmet. Till exempel: vad är kunskapen att kunna tillverka små precisionskugghjul till klockor värd när kugghjulen kan ersättas med en kvartskristall och ett batteri? Det gamla paradigmets företrädare bromsar och det nya kommande paradigmet osynliggörs, marginaliseras och förtalas. Men det är bara en tidsfråga. Joel Barker menar att man kan hitta ett nytt paradigm genom en enkel fråga: ”Vad är det som är omöjligt att göra idag, men som om det vore möjligt, radikalt skulle förbättra vår verksamhet?” Jag ställde den frågan till en grupp lärare för cirka 15 år sedan. De svarade samstämmigt: ”Den fullständigt individualiserade undervisningen”.

Det tog fler år innan polletten trillande ner och jag insåg att hemundervisning var ett av de första synliga tecknen på ett nytt skolparadigm.

Redan idag kan man ana vart vi är på väg. I städer med mycket hög koncentration av hemundervisade barn, som exempelvis Brighton, San Diego och Houston, finns lärare som mer eller mindre på heltid lever på att resa runt och ge de lektioner som föräldrarna vill ha hjälp med. Man samlas i lokala grupper och nätverken är starka. Vad som egentligen sker är en överföring av ansvaret för barnens undervisning från staten till föräldrarna. I takt med att fler barn hemundervisas så kommer fler nya utbildningsformer att skapas. Formerna kan kanske ibland till och med likna skola, men med en avgörande skillnad, undervisningen är föräldrarnas ansvar, inte statens, och barnens relationer är i första hand med föräldrarna.

Vår mest omhuldade fördemokratiska institution, skolan, kanske sakta är på väg att avvecklas. Det blir i så fall en revolution som kommer att påverka hela samhället. I alla händelser verkar lärarna få försätta jobba, om än i andra och kanske trevligare former.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar