rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den den 20 februari 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – och nya former av lärande

Jag hade ett samtal med en skolchef i en kommun på Åland. Kom ihåg att på Åland gäller läroplikt, inte skolplikt som i Sverige. Alla våra nordiska grannländer har läroplikt, inte skolplikt.

I vårt samtal talar vi om hemundervisning och är överens om att hemundervisning är ett fundamentalt annat sätt att lära än skola. ”Skolan har ju tappat sitt kunskapsmonopol i vår tid”, säger skolchefen utan att förändra en min. ”Man kan lära sig på många olika sätt idag. Det blir så tydligt när vi har elever som rest runt i världen, och de elever som bara gått mellan ladugård och skola. Där finns kunskapsskillnader som är större än skolan någonsin kan överbrygga.”

Sedan kommer jag hem till min tioårige son som sitter vid datorn och påtagligt bekräftar tesen. Han är på en hemsida hos Massachusetts Institute of Technology – ett världens främsta universitet. Där finns ett avancerad interaktiv webbtjänst, Scratch, skapad för att 8-16 åringar ska kunna lära sig programmera. Tjänsten är gratis och består av en interaktiv webbsida där man kan skapa och spara olika typer av interaktiva spel och pedagogiska program. Men det kräver programmering och även om Scratch är självinstruerande med ett synnerligen pedagogiskt visuellt gränssnitt så ingår centrala begrepp i dataprogrammering samt en hel del matematik. Där finns matematiska operatorer, variabler, koordinatsystem, boolsk algebra, villkor, subrutiner, grafik och mycket mer. Dessutom finns naturligtvis ett modererat diskussionsforum där man kan chatta med tusentals andra användare och se deras skapelser. När min son en dag läser programmering på högskolan så kommer han redan att förstå mycket. Det är bra mycket enklare än att börja med en teori utan en inre erfarenhet.

Jag läste själv programmering på Tekniska Högskolan i Stockholm 1977. Hemuppgifterna var att skriva kod. Sedan fick vi sitta korta stunder och testa koden vid en terminal uppkopplad mot en stordator. Även om det var roligt så fanns ingen tid för experimenterande. Dessutom krävdes en kunnig instruktör, en lärare, för att förstå hur man skulle bära sig åt.

Tanken svindlar vad jag kunnat göra om jag fått den erfarenhet som min tioåring, och tiotusentals andra ungdomar, nu får genom exempelvis Scratch – och hemundervisning.

Scratch är inte skola – det är lärande. Men det är inte lek, även om det är lekfullt. Det kräver nästan ingen lärare, även om en förälder kan bidra ibland. Det är i hög grad självinstruerande, i varje fall i en trygg hemmiljö. Det är ytterligare ett tecken på att även om det alltid kommer finnas behov av kunniga vuxna – lärare – så är dagens former för lärande – skola – mer tveksamma.

Skolchefen jag talade med på Åland var klok. Fri från skolpliktens tvångströja kunde hon tänka utanför boxen. Hon visade hur väsensskilda många typer av lärande idag är jämfört med skola. Hon visade åter att hemundervisning är en idé vars tid har kommit.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar