rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 6 mars 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – och den svenska utbildningspolitiska polisen

Det händer allt oftare att det kommer ett desperat mejl till ROHUS. Den som skriver är en förälder som genom hemundervisning försöker hitta en fungerande lösning på en omöjlig skolsituation. Detta är föräldrar med normala hälsosamma omsorgsinstinkter för sina barn där skolmiljön blivit ett hot för barnet. Vi vet att detta händer idag. Tiotusentals barn har särskilda behov som skolan inte klarar att lösa på acceptabla sätt och ännu fler barn mobbas. Men varför ett desperat mejl till ROHUS?

Jo, de har blivit hotade av socialtjänsten med makt att ta deras barn ifrån dem. Socialtjänstlagen gör föräldrarna i praktiken rättslösa. Lagen har kritiserats i 30 år men ingen regering har orkat ändra den. Det finns socialtjänstemän som agerar exemplariskt och gör klart att en konflikt om enbart hemundervisning inte är en fråga för socialtjänsten. Men där finns också socialtjänstemän som anser att ett barn som inte är i skolan per definition är hotat i sin utveckling och bör utredas och eventuellt omhändertas. Detta bygger inte på någon kunskap utan baseras snarare på aktuella kulturella fördomar av typ, bättre mobbas i skolan än hemundervisas av kärleksfulla föräldrar. Detta måste vara den svenska regeringens utbildningspolitiska uppfattning eftersom detta får passera.

Det ska direkt sägas att det bara i ett fåtal fall som hemundervisning lett till någon form av omhändertagande av socialtjänsten under senare år. Å andra sidan är hemundervisning mycket ovanligt i Sverige vilket innebär att vi ändå talar om några procent. Men socialtjänstens första hot brukar räcka för att skrämma goda föräldrar. Första hotet är en fyra månader lång socialutredning. Jag har träffat goda och starka föräldrar som genomgått en sådan på grund av hemundervisning, och det är uppenbart något av ett milt trauma som tar tid att läcka. Avsikten är förvisso god men effekten på de goda föräldrar som drabbas av detta blir en slags mild terror. Föräldrarna förödmjukas genom att ifrågasättas av socialtjänstemän som många gånger har mindre kunskap om barns utveckling än föräldrarna själva, barnen tvingas att bli intervjuade utan föräldrarnas närvaro enligt en ny lag, och allt detta sker under hotet av ett möjligt omhändertagande. För många föräldrar blir resultatet en lika ”human” som effektiv terror.

Därför kontaktar föräldrar ROHUS redan när socialtjänstens uppmärksamhet har påkallats. Frågorna är: Till vilket land kan jag fly? Hur är det att bo där? Hur hittar jag lägenhet och jobb? Jag berättar att de kan fly till vilket annat nordiskt land som helst eftersom hemundervisning är tillåtet i alla. Vad beträffar språk och uppehållstillstånd är kanske svensktalande Finland och Norge enklast.

Svensk socialtjänst har gällande hemundervisning fått funktionen som en slags utbildningspolitisk polis som genom sin lika stora som oberäkneliga makt skrämmer goda svenska föräldrar ut ur Sverige när de av omsorg om sina barn vägrar följa den svenska statens utbildningspolitiska ideologier. De finns de som kallar detta fascism – kanske ett för starkt ord – men helt klart är Sverige en dysfunktionell demokrati i detta avseende.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar