rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 24 mars 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – Europakonventionen, följer Sverige den?

Det faktum att minst en fjärdedel av Sveriges hemundervisande befolkning tvingats ur landet av omsorg om sina barns säkerhet har satt fokus på Sveriges tolkning av Europakonventionen och andra internationella konventioner om utbildning. Men Sveriges tveksamma tolkning får också effekter för barn som går i skolan, i fråga om synen på sexualundervisning, könsroller och religion.

Om vi går tillbaka till Europakonventionen och andra internationella konventioner om utbildning så kan vi konstatera att Norge, utifrån samma konventioner, dragit slutsatsen att hemundervisning inte går att förbjuda, eller ens att allvarligt försvåra. Danmark har en lång tradition av hemundervisning, bland annat är den tidigare danske utbildningsministern, Bertel Haarder, hemundervisad. I Finland är läroplikten, vilken möjliggör hemundervisning, inskriven in den finska konstitutionen. Denna konsekventa hållning hos våra nordiska grannländer gör den svenska hållningen ännu mer svårförståelig, inte minst mot bakgrund av de usla svenska skolresultaten, oordningen i de svenska klassrummen och den eskalerande psykiska ohälsan hos unga svenskar.

Europakonventionen säger i första tilläggsprotokollet, artikel 2 att ingen får förnekas rätt till undervisning, och att om staten tillhandahåller denna undervisning, så måste staten respektera föräldrarnas filosofiska och religiösa övertygelser. Europadomstolen har i en dom preciserat vad som menas med detta. Det ska vara en övertygelse som väcker respekt i ett demokratiskt samhälle och som inte är oförenligt med mänsklig värdighet. Den som är insatt i debatten inser att detta gäller fler frågor än bara hemundervisning.

Ett aktuellt exempel är sexualundervisning där UR och RFSU tillsammans tagit fram ett material, ”Sex på kartan”, med ett budskap som långt ifrån alla föräldrar känner sig bekväma med. Inte bara det, många psykologer skulle också ställa sig tveksamma. Dessa är inte emot sexualundervisning men vill ha ett betydligt större fokus på relationer än på teknik. Utifrån Europakonventionen borde dessa föräldrar kunna begära att själva ta hand om sexualundervisningen eller anordna alternativa lektioner i sexualundervisning.

Ett annat exempel är läroplanens skrivning om att skolan ska motverka traditionella könsroller. Man kan tycka olika om detta, men många föräldrar tycker nog inte att skolan ska motverka några livsval av ideologiska skäl, utan helt enkelt hjälpa barn och unga att utveckla sin fulla mänskliga potential, oavsett om detta leder till traditionella könsroller eller ej.

Ytterligare ett exempel är förstås religion – enkelt uttryckt de övertygelser som handlar om de svårbesvarbara existentiella frågorna: ”Var kom jag ifrån? Varför är jag här? Var händer efter livet?” Detta är frågor som varje människa måste hitta sina egna svar på, och där föräldrarna har ansvaret för sina barn. Naturligtvis är läroplanens idé om ett förment neutralt smörgåsbord av övertygelser en övertygelse i sig, som inte alla instämmer i.

Det finns alltså skäl för många fler än hemundervisare att höja sina röster, och begära att själva få anordna undervisningen i varje fall I några ämnen.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar