rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 11 april 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – och exilen från Sverige

Det kommer flera mejl i månaden till ROHUS med förtvivlade föräldrar som inte får skolan att fungera för sina barn. Trots föräldrarnas ihärdiga försök har skolan slagit dövörat till och en ohållbar situation uppstått, ofta gällande mobbning eller barn med särskilda behov. När föräldrarna i den omöjliga situationen vägrar att skicka barnet till skolan ingriper socialtjänsten, och i det läget är det många goda föräldrar som flyr landet och går i exil. En socialutredning är en lång förödmjukande process som kan suga musten ur mången god familj. Ingen god förälder vill heller drabbas av ödet att få sina barn omhändertagna, där det sedan är svårt att få dem tillbaka på grund politisk prestige eller andra svepskäl. Även om risken för omhändertagande är liten så är den inte obefintlig, och enbart det faktum att omhändertaganden förekommit på felaktiga skäl utan upprättelse räcker för att en god familj ska välja exil.

Men vi ska inte skylla på skolan. Uppenbart upplever många skolledare sig så pressade av Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet att man hellre lyder de inspekterande myndigheternas inte sällan fyrkantiga regler än ser till det enskilda barnets bästa. Föräldern får då upplevelsen att skolan slår dövörat till. Jag har ofta undrat vilken hållhake dessa myndigheter har på Sveriges skolledare, i vilket fall är den långt ifrån alltid i samklang med det bästa för barnet.

Vad säger man till föräldrar som i panik kontaktar ROHUS under en dylik konflikt med skola och socialtjänst? Vid minst ett par tillfällen har jag känt mig tvingad att säga till föräldrarna: ”Nej, ni ska nog helst inte vänta tills i morgon, utan lämna gärna landet redan idag.” Det rimliga i detta har ju bekräftats av det kommunalråd som för något år sedan i dessa sammanhang yttrade: “Vi ska vara glada att vi bor i ett land man kan lämna om man inte gillar lagstiftningen.” Nu är inte alls alla socialtjänstmän nyckfulla och okunniga om barns verkliga behov, men dessa finns och de tillåts existera av myndigheterna, och att få rättelse är svårt. De föräldrar som har möjlighet att lämna landet tar sällan ens en liten risk runt omsorgen om sina barn.

Så här ska det naturligtvis inte vara i ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter. Enbart det faktum att dessa familjer kan känna sig trygga i alla våra nordiska grannländer borde stämma till omfattande eftertanke. Goda föräldrar ska aldrig behöva känna sig rädda att deras barn ska tas ifrån dem av myndigheterna på grund av olika nyckfulla politiskt ideologiska skäl – av vilket hemundervisning idag är ett, men detta förekommer i Sverige. ROHUS har på många sätt informerat om situationen, men mötts av noll intresse från myndigheter och beslutsfattare.

Situationen beror naturligtvis inte på någon ren elakhet. Snarare handlar det om kombinationen av en notoriskt rättsosäker socialtjänstlag och en skollag som saknar stöd i internationella MR-konventioner. Men ändå, i en riktig demokrati skulle ett sådant problem snabbt uppmärksammas och åtgärdas. Varför inte i Sverige? Alla riksdagspartier är här svaret skyldiga, men ingen säger något. För varje mejl eller telefonsamtal som kommer till ROHUS blir jag mer och mer beklämd. Vad har hänt med Sverige, mitt forna hemland?

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar