rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 20 december 2013. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning och värdegrunden

Värdegrund och social förmåga hör till skolans främsta mål vid sidan av kunskapsmålen. Hur kan hemundervisning svara upp mot värdegrundsmålen? Vi ska se hur utvecklingen av värdegrund och social förmåga är närbesläktade och hur hemundervisning typiskt excellerar på detta område i dagens samhälle. Låt oss börja med värdegrund.

Med värdegrund avses i huvudsak etiska grundvalar, hänsyn mot andra och demokratiska värden. Stor enighet råder om att detta är centrala värden för varje mänskligt samhälle. Men hur lär vi oss detta? Paradoxalt nog kan den centrala förmågan till värdegrund inte läras ut med pedagogiska metoder. Finns förmågan blir en värdegrundsdiskussion självklar. Finns inte förmågan blir det svårt och resultatet i regel inte djupt kända värden, utan mer ytliga normer för beteende.

Grunden för för både värdegrund, social förmåga och högre akademiska studier, är förmågan att kunna uppleva samtidiga motstridiga känslor. Förmågan sitter i hjärnans frontallober och börjar utvecklas, om allt går väl, i 5-7 års åldern. Men utvecklingen är inte oundviklig, vi ser idag många tecken på bristande utveckling hos alltför många av dagens elever vilket ger symtom som exempelvis: dålig impulskontroll, hög aggressivitet, oförmåga att stå upp för sig själv i en grupp, ovilja att underkasta sig långsiktiga mål av hårt arbete, oförmåga att hitta temat i en skriven text och oförmåga att förstå ironi.

Exempelvis så beror impulskontroll av den samtidiga upplevelsen av en impuls eller ilska, och den modererande effekten av insikten om konsekvenserna att följa impulsen eller ilskan. Förmågan att arbeta mot långsiktiga mål beror på insikten att även om delar av arbetet är tråkigt så är målet värt att nå – en upplevelse av dubbla samtidiga känslor. Att samtidigt kunna se sociala situationer från många olika perspektiv är helt avgörande för social förmåga och konfliktlösning. Högre utbildning är helt beroende av att kunna väga olika fakta och synsätt mot varandra.

Denna förmåga att kunna uppleva samtidiga motstridiga mognar fram naturligt genom emotionell näring, och kräver sedan emotionell balans för att fortsätta fungera. Här har hemundervisning ett företräde med den väsentligt tryggare och mer närande emotionella hemmiljön jämfört med dagens skolmiljö. Många skolbarn har denna förmåga väl utvecklad, men inte alla, och i synnerhet inte de högkänsliga barnen som lätt blir överväldigade av för många stimuli och för många emotionellt sårande upplevelser, vilket är vanligt i dagens skolmiljö – något som inte ens de bättre lärarna kan skydda alla barn emot. De känsliga barnen utvecklar sig betydligt bättre i hemmiljön gällande värdegrund och ofta även i kunskapsmålen.

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå varför de amerikanska toppuniversiteten är så villiga att ta emot hemundervisade barn – de är ofta intellektuellt mer vitala, har bättre studiemotivation, bättre studiedisciplin och en naturlig förståelse av allt vi kallar värdegrund.

 Jonas Himmelstrand
Ordförande ROHUS

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar