rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 10 januari 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning och den filosofiska övertygelsen

En central lagparagraf som berör hemundervisning finns i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I det första tilläggsprotokollet finns en ofta citerad artikel som lyder så här:

Artikel 2 – Rätt till undervisning

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Detta är svensk lag sedan 1994. Innan 1994 reserverade sig Sverige dock just mot denna artikel. Men ett flertal andra internationella konventioner bekräftar denna artikel (se Berlindeklarationen).

Inget av de två svenska politiska blocken gillar dock den andra delen av denna paragraf. De försöker genom olika juridiska krumbukter slingra sig ur den. I den nya skollagen sägs till exempel att eftersom den svenska skolan ska vara “allsidig och saklig” så behövs ingen rätt till hemundervisning på grund av filosofisk och religiös övertygelse. Men det finns ingen “allsidig och saklig” livsåskådning. Att påstå detta är i hög grad en filosofisk övertygelse i sig – den svenska statens filosofiska övertygelse.

Så låt oss gå rakt på pudelns kärna. Svenska regeringar vill inte att barn ska få en annorlunda filosofisk och religiös övertygelse än den “allsidiga och sakliga” som staten anser är den riktiga. Flera initierade källor har meddelat mig att det är en extrem religiös fundamentalism man är rädd för gällande hemundervisning. Men någon grund för detta finns inte i forskningen. Det bör dessutom noteras att de två länder som är mest rädda för terrorism – USA och England – också är de två länder med den mest liberala inställningen till hemundervisning. Det ser inget betydande problem i detta avseende.

Kanske vi istället ska gå till den fredliga och mera moderata “fundamentalismen”. Där kan man i Sverige möta frågor som exempelvis jämställdhet, förskola, religion, eller sexualundervisning för att ta ett aktuellt exempel. Oavsett vad man tycker i sakfrågorna är det knappast kontroversiellt att säga att statsmakterna och ledande opinionsbildare har tydliga uppfattningar i dessa frågor, och att de som inte instämmer anses mer eller mindre vara fundamentalister – en egenhet i det svenska debattklimatet.

Även om svensk hemundervisning domineras av politiskt vänsterliberala, mer eller mindre sekulära, och pedagogiskt motiverade hemundervisare så är det ofta de religiöst motiverade hemundervisarna som ifrågasätts gällande filosofiska och religiösa övertygelser. Finns det då inte en betydande risk att barnen i dessa familjer växer upp till världsfrånvända konservativa fundamentalister oförmögna att klara det moderna sekulära livet?

Nej, det finns inga tecken på detta i forskningen på hemundervisning. Det är snarast tvärtom – vilket helt trotsar dagens politiska logik. Man frågar sig då: Hur kan detta komma sig?

Utrymmet här medger inte mer. Därför får förklaringen vara en s.k. cliffhanger till nästa artikel.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar