rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 23 januari 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – Konferens på Oslo Universitet

I helgen anordnades en konferens om hemundervisning av forskargruppen vid Institutt for Pedagogikk vid Oslo Universitet i samarbete med Norsk Hjemmeundervisningsforbund – NHUF.

Arrangörer var professor Christian Beck som forskat på hemundervisning i Norge och NHUF:s representant Mary Jack. Inbjudna talare var dr Paula Rothermel, som doktorerat på en studie av 1000 hemundervisade barn i England, professor Thomas Spiegler som forskat på hemundervisning i Tyskland, undertecknad och åtskilliga andra experter och hemundervisande föräldrar. Kort och gott var det en mycket kvalificerad grupp med stor bredd som samlats under två dagar.

Konferensen visade en påtaglig entusiasm för hemundervisning som en av de mest intressanta pedagogiska innovationerna på senare år. När professor Beck skulle sammanfatta konferensen så sa han att:

”…de norska hemundervisarna är en av förtrupperna i utvecklingen av det norska utbildningsväsendet”.

Ett genomgående tema, som jag själv tog upp, var att skolans glansdagar som universell utbildningsförmedlare är ser ut att vara förbi. Institutionen skola visar flera tecken på ett paradigm i sitt slutskede; att försöka förbättra dess svagheter blir allt dyrare, och dessutom finns en ny pedagogisk form – hemundervisning – som direkt hanterar några av skolans största problem; svag studiemotivation, bristande djupförståelse och ordningsproblemen i klassrummen. Hemundervisning visar vägen för ett nytt pedagogiskt paradigm. I detta paradigm finns säkert ännu skolor, om än i mindre utsträckning, men även en familjepolitik som ger fler lärbara skolbarn.

Helt oomtvistat visade konferensen att ingen dag kan påstå sig kompetent i skolfrågor utan att vara insatt i det pedagogiska fenomenet hemundervisning. Okunskapen om hemundervisning hos utbildningsdepartementet, de skolpolitiska talespersonerna och hos utbildningsministern själv är därmed ett påtagligt hinder för att utveckla den kristyngda svenska skolan.

Norrmännen på konferensen kunde inte låta bli att göra sig lustiga över Sverige. ”Vilket land har bäst skolresultat av Sverige, Norge och Finland? Jo, Finland, därefter Norge och sist Sverige enligt PISA. Vilket land är mest tillåtande med hemundervisning? Jo, Finland, tätt följt av Norge med Sverige på solklar jumboplats. Även om ett eventuellt kausalt samband skulle vara väsentligt mer komplext än så, så måste det ju erkännas att vare Norges eller Finlands skolresultat förlorat på att hemundervisning varit tillåtet.

Det är naturligtvis en skam för Sverige med dess usla skolresultat att inte bara underlåta att skaffa sig kunskap om hemundervisning, utan även bötfälla de som hemundervisar med 100 000-tals kronor och med socialtjänstens hjälp jaga dem ut ur landet.

Konferenser om hemundervisning blir allt vanligare runt om i världen. I Berlin 2012 hölls den första globala konferensen om hemundervisning med 185 deltagare från 26 länder och alla kontinenter. Det kanske är dags för en konferens om hemundervisning i Sverige.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar