rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 23 januari 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning och självständigt tänkande medborgare

Majoriteten av svenska hemundervisande familjer har pedagogiska motiv för sin hemundervisning. De vill erbjuda en mer individualiserad pedagogik, en annan social miljö än skola, eller helt enkelt erbjuda samma fria livsstil som föräldrarna åtnjuter i egenskap av egenföretagare. Men som jag skrev i förra numret är det nog inte dessa som de svenska statsmakterna mest oroar sig för.

Istället frågar de sig hur hemundervisande familjer med andra filosofiska och religiösa övertygelser än skollagens uppfattning av ”saklig och allsidig” ska kunna få barn som fungerar i dagens svenska samhälle.

Låt mig först klargöra att min familjs hemundervisning helt grundar på pedagogisk-filosofiska övertygelser och specifika behov hos mina barn. Men genom att träffa hemundervisande familjer ifrån hela världen, varav en del i Sverige skulle fått stämpeln ”kristna fundamentalister” eller ”flummiga icke-skolare”, så har jag upptäckt vilken liten betydelse trosuppfattningen verkar ha för mognad och självständigt tänkande hos hemundervisade barn.

Man måste gå till utvecklingspsykologin för att förstå detta. Fundamentalism sitter ju sällan i själva ideologin, utan snarare i fundamentalistens hjärna. De flesta ideologier har en fundamentalistisk svans. Den friska och mogna människan inte alls är så lättmanipulerad som vi ofta tror i Sverige.

Lättmanipulerade är de med en bristande självkännedom och med svaga egna inre drivkrafter. De har inte upptäckt sig själva och har ofta svårare att hantera kognitiv dissonans och motstridiga känslor. De får därmed lättare en fundamentalistisk relation till vilken ideologi de än väljer. En sådan utveckling är mer förknippad med brister i den emotionella mognaden än med trosinnehållet i undervisningen. En sådan bristande mognad sker idag mer sannolikt hos skolbarn än i hemundervisning – mognad är en emotionell process, snarare än en kognitiv.

Återigen bekräftar de amerikanska toppuniversiteten detta, de söker hemundervisade barn bland annat för deras större intellektuella vitalitet. De tänker helt enkelt ofta bättre och mer självständigt. Inte för att de fick en mer objektiv och neutral undervisning, utan därför att de fick den emotionellt närande miljö där deras hjärnor kunde mogna såsom naturen avsett. Som vuxna kommer de inte att ha något större problem med att ifrågasätta de ideologier, filosofier och religiösa synsätt som inte finner en inre resonans i deras person.

Är vi rädda för fundamentalism, trångsynthet och enfald borde vi vara väsentligt mera bekymrade över den psykiska ohälsan hos våra unga, vilken indikerar brister i deras emotionella miljö, än vilken trosuppfattning deras föräldrar lär upp dem i.

Dessutom finns kvalificering av “filosofisk och religiös övertygelse” i Europakonventionen. I en dom i Europadomstolen 1982, Campell and Cosans vs United Kingdom, sägs att det ska handla om “en övertygelse värdig respekt i ett demokratiskt samhälle och som inte är oförenlig med mänsklig värdighet”. Varje hemundervisande familj jag mött kvalificerar sig lätt för detta, vilket man även kan läsa ut i forskningen.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar