rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 6 februari 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – vem fostrar egentligen våra barn?

Synen på skolans så kallade ”sociala träning” ändras radikalt mot bakgrund av fenomenet jämnårigorientering som jag skrev om i förra numret. Skolans sociala träning är i praktiken ofta jämnårigorientering där våra unga fostrar varandra i brist på nära relationer till föräldrar och lärare. Vi ser konsekvenserna i psykisk ohälsa hos unga och ett avståndstagande från mogna vuxna synsätt på studier, kunskap och värdegrund.

Vi vet också att utvecklingen av värdegrund med hänsyn, empati, självständigt tänkande och ett demokratiskt sinnelag inte är kognitiv pedagogisk process, utan en emotionell mognadsprocess vilket jag skrev om i Liv&Rätt den 20/12-13. Tillsammans ger detta en radikalt annorlunda syn på hur våra barn bäst mognar, socialiseras och fostras.

Våra barn och unga behöver mer nära emotionell vuxenkontakt än de får idag. Däri ligger vårt grundläggande problem med vittgående konsekvenser för våra barns hälsa, lärande och utveckling. Det är ett problem för skolan, men är inte orsakat av skolan. De flesta svenska professionella som jobbar direkt med barn och unga instämmer stilla i detta. Men svensk politik går i rakt motsatt riktning. Svenska föräldrar uppmuntras att sätta sina ettåringar på förskolan – inte minst invandrarfamiljer. De uppmuntras att arbeta heltid och använda fritids före och efter skolan. Svenska politiker vill införa nya former av barnomsorg: kvällis, nattis, helgis och somris.

Statsmakterna tror att staten fostrar bättre än föräldrar, och dessutom mer ”sakligt och allsidigt”. De tror att de statliga utbildningsinstitutionerna kan fostra bort oönskade traditionella familjevärderingar och oönskade religiösa övertygelser. De tror att de kan fostra fram de värderingar som är beslutade av riksdagen. Det finns dock inga som helst övertygande belägg vare sig att man lyckas med detta, eller att det skulle vara önskvärt. Istället har vi kommit ur askan i elden – istället fostrar den omogna och tyvärr ofta psykiskt labila ungdomsgenerationen varandra genom jämnårigorientering.

Grundproblemet är att valet i praktiken inte står mellan föräldrafostran och statlig fostran, utan mellan föräldrafostran eller kompisfostran. Statlig fostran innebär i dagens verklighet kompisfostran.

Slutsats? Ja, det är bättre att bli fostrad av en frisk invandrad vuxen med traditionella familjevärderingar, eller utifrån en religiös övertygelse, än att blir fostrad av vilsna omogna tonåringar genom jämnårigorientering.

I dagens kaotiska perspektiv med psykisk ohälsa, usla skolresultat och svagt föräldraskap framstår därmed hemundervisning med sin starka föräldraanknytning och flexibla lärande som en värdig undervisningsform alldeles oavsett om föräldrarna har traditionella familjevärderingar eller religiösa övertygelser. Deras mer mogna barn med en utvecklad integrativ förmåga kommer i alla händelser att kritiskt granska uppväxtens värderingar innan 25 års ålder – när hjärnan vuxit färdigt. De kommer att ha mognaden att integrera sig själva både i arbetslivet och i det svenska samhället.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar