rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 4 februari 2014. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – och friheten från jämnårigorientering

Hemundervisningens goda resultat beror i hög grad på frihet från s.k. jämnårigorientering. Jämnårigorientering är ett av dagens stora hinder för mognad och lärande hos barn och unga. Begreppet har fått spridning genom psykologen dr Gordon Neufeld och läkaren dr Gabor Matés bok ”Våga ta plats i ditt barns liv” som är översatt till femton språk.

Vad är jämnårigorientering? Det nyfödda människobarnet är naturens mest hjälplösa och känsliga. Det tar minst 18 år att fostra en duglig avkomma och barnets viktigaste behov är en trygg emotionell anknytning till en vuxen. Behovet av anknytning består genom livet, men kan yttra sig på olika sätt. Spädbarn behöver fysisk närhet medan en mogen vuxen klarar sig med telefon, skype, e-post eller till och med brev. Den mogne vuxne kan också själv ta ansvar för sitt anknytningsbehov. Men våra barn och unga är beroende av vuxenvärlden. Anknytningen skyddar även de unga från mindre goda influenser utanför sin anknutna värld. När anknytningen riktas mot trygga vuxna som föräldrar, lärare, släkt och vänner så avvisas därmed kontakten med främlingar med okända motiv – naturens emotionella skydd för unga människor.

Människan uthärdar inte utan anknytning. Saknas den så vidtar en desperat kamp för att återerövra den. För barn och unga blir den avgörande frågan hur lång tid de kan hålla sina föräldraanknytningar levande inom sig vid en fysisk separation? Småbarn klarar inte särskilt många timmar. Kan barnet istället knyta an till en annan trygg vuxen, en förskollärare, dagmamma eller farmor, så är problemet löst. Men ett av förskolans problem är förstås att i stora grupper så kan inte varje barns anknytning garanteras.

Anknytningen kan även vara en utmaning för skolbarn. Upp tidigt på morgonen och på fritids strax efter sju. Redan trött och hungrig när skolan börjar. Sedan följer en hel skoldag och därefter fritids igen innan mamma eller pappa hämtar vid fem-tiden. Det är för lång tid för många barn, och de vuxna på skolan är för få och ofta upptagna med annat. Hur löser dessa barn anknytningsbehovet? Jo, de knyter an till varandra. Det är detta som kallas jämnårigorientering. De jämnåriga “fostrar” varandra trots bristande mognad och erfarenhet, och vuxenvärlden avvisas då genom anknytningens inneboende dynamik. Vi ser fenomenet varje dag, lärare som inte når fram till eleverna, och föräldrar som tappat barnen till kompisarna. Vuxenvärlden har svikit de unga och låtit dem fostra varandra i en slags Flugornas Herre-situation i analogi med William Goldings roman.

Hemundervisning ger givetvis helt andra möjligheter till såväl vuxenanknytning, som till vuxna värderingar om studiers värde och till vuxen socialisering. Skolans problem är inte så mycket ett skolproblem. Det är ett samhällsproblem där de vuxna svikit barnen. Hundratusentals familjer runt om i världen löser detta dilemma framgångsrikt med hemundervisning.

 Jonas Himmelstrand

________________________________

Jonas är ordförande i ROHUS – Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige – en politiskt och religiöst obunden organisation som verkar för rätten att hem-undervisa i Sverige i enligt med de internationella människorättsorganisationerna. Jonas är också författare till boken ”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Jonas är gift med Tamara, har tre barn och bor i exil på Åland för att kunna hemundervisa barnen.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar