rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

YouTube satir om sveriges hållning till hemundervisning

De porträtterade karaktärerna i denna satir kan upplevas som ett väl grova. Men om man kan förlika sig med formen så är detta något som svenska hemundervisare – särskilt de i exil på Åland – kan både kan skratta gott åt men även fälla en tår över. Humorn räcker för ett skratt hos alla som är lite insatta problematiken med den omotiverat restriktiva svenska hållningen till hemundervisning.

Argumentationen som den porträtterade tyske rikskanslern ger i satirens svenska textremsa förefaller inte helt främmande från de resonemang man kan föreställa sig hos dagens svenska regering beträffade hemundervisning.

Uppdatering: Även om denna satir gjordes under Alliansregeringens och Jan Björklunds tid så har nuvarande utbildningsministern Gustav Fridolin hittills inte givit uttryck för någon ny uppfattning, utan istället bekräftat stöd för de facto förbudet mot svensk hemundervisning

Originalet finns på: www.youtube.com/watch?v=Mi4rrF-ykPA

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar