rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Om ROHUS – syfte – stadgarstyrelse

Ansvarig utgivare för ROHUS hemsida är Marita Sandberg.

ROHUS syfte är att verka för:

1. Att FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.

2. Att Europakonventionens tilläggsprotokoll, artikel 2, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige, eftersom den i sin helhet inkorporerades som gällande lag 1995, och reservationen mot densamma togs bort.

3. Att det skall tydliggöras i lagtexter och praxis att ”utbildning på annat sätt” inbegriper att barnet hemundervisas av sina föräldrar.

4. Att ”utbildning på annat sätt” (Skollagen 1985:1100, 10 kap 4§) skall finnas kvar i den nya skollagen, och att detta skall tolkas som att hemundervisning i normala fall ska ses som ett fullgott alternativ om inte starka skäl talar däremot.

5. Att Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige blir och förblir remissinstans i utbildningsfrågor.

6. Att kunskap och utbildning ges dem som fattar beslut kring ett barns skolgång, och på lärarutbildningarna, så att de medvetandegörs om punkt 1-4 och om erfarenheterna från hemundervisning i Sverige och andra länder.

ROHUS stadgar

ROHUS styrelse


ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar