rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Stöd ROHUS vitesfond – stöd hemundervisning i Sverige

Ett av de sätt som de svenska myndigheterna försöker stävja hemundervisning är genom att utfärda viten till hemundervisande föräldrar. Detta är en tveksam åtgärd ur rättssynpunkt och ROHUS vill försöka hålla dessa familjer skadefria genom Vitesfonden som helt finansieras genom frivilliga bidrag. Varje bidrag till vitesfonden är ett starkt budskap att den nuvarande lagtolkningen om hemundervisning inte kan accepteras.

OBS! Nu aktuellt i februari 2017 för familjen Sandberg på Öland
Familjen Sandberg i Mörbylånga kommun på Öland har framgångsrikt hemundervisat fem av sina sex barn i sammanlagt snart sju års tid med erkänt goda resultat. Kommunen har att dessa skäl tvingat på familjen två (2) socialutredningar som dock inte funnit något att klaga på. Nu försöker kommunen istället i strid med internationella konventioner att tvinga familjen till underkastelse genom viten på 6 150 kr plus 24 600 kr respektive för föräldrarna, totalt 30 750 kronor för familjen. ROHUS vitesfond har hittills samlat drygt hälften. Familjen Sandberg är den kanske enda familjen som hemundervisar i Sverige idag. De behöver allas vårt stöd. Ge gärna ett bidrag till ROHUS vitefond – stort som litet – redan idag.

• Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom här.
• Se de två inbetalningskorten från Kronofogden här.
• Läs familjen Sandbergs egen berättelse här.
• Läs ROHUS pressmeddelande om vitet här.

Vitesfonden har hittills bidragit med nära 120 000 kr till två familjer
Hittills har ROHUS vitesfond bidragit till att hålla två hemundervisande familjer helt skadefria från viten på 40 000 kr resp. 100 000 kr. Nu arbetar vi på att fylla fonden för eventuellt kommande viten under 2016 och framåt.

Att ROHUS har kunnat bidra till att betala två familjers viten på totalt 140 000 kr är en mycket stark opinionsyttring till förmån för föräldrars rätt av välja utbildning för sina barn, något som på olika sätt uttrycks i nära dussintalet människorättsdeklarationer.

Så här betalar du till vitesfonden

Att stödja vitesfonden är enkelt. Sätt in det belopp du önskar stödja fonden med till ROHUS Bankgiro 319-0733.

Internationellt kan inbetalning göras till:
Nordea Bank, Stockholm, Sweden
Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – ROHUS
IBAN: SE21 9500 0099 6026 0480 3102. BIC/SWIFT: NDEASESS

Märk inbetalningen med "vitesfonden". Vitesfonden går oavkortat endast till viten. ROHUS betalar direkt till Kronofogden utan mellanhänder.

STORT VARMT TACK!
 Juridiska märkligheter med viten för hemundervisning

En av flera juridiska märkligheter med detta är att föräldrar som ansvarar och ordnar undervisning i hemmet vitesbeläggs, ibland med mycket höga belopp, medan föräldrar till barn som skolkar – hundra gånger fler än de som hemundervisar – inte ges några viten. Viten för hemundervisning är alltså en i hög grad en ideologisk påföljd, det är inte fråga en omsorg om barnen.

Enligt 9 § viteslagen ska vite inte utdömas om ändamålet med vitet förfallit. Om familjen har bosatt sig i utlandet och hemundervisar lagligt så finns självklart inget ändamål med vitet. I bägge fallen där viten utdömts för hemundervisning på senare år har familjerna bott och varit mantalsskrivna utomlands när vitesdomen fallit. Det är alltså ett juridiskt mycket tveksamt beslut som i bägge fallen accepterats av Högsta förvaltningsdomstolen. Vitet förefaller användas som straff eller hämnd, något som viteslagen inte ger utrymme för enligt de juridiska experter som ROHUS varit i kontakt med.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar