Åland har världens näst högsta andel hemundervisade barn på grund av inflyttade svenska familjer.

En rapport visar att 2,2% av barnen i skolåldern på Åland hemundervisas. En majoritet av dessa är svenska medborgare som flyttat till ön efter att LGR11 tog laga kraft.

10/18/20192 min read

Pressmeddelande: Ålands statistik- och utredningsbyrå har kommit med en rapport som visar att 2,2% av barnen i skolåldern hemundervisas. Detta gör Åland till en av de mest hemundervisnings-täta platserna på jorden, att jämföra med USA där strax över 3% av barn får hemundervisning. En majoritet av de hemundervisade barnen på Åland är svenska medborgare som flyttat efter att denna lärform i praktiken förbjöds i Sverige när den nya skollagen infördes 2011.

Hemundervisningen fortsätter att öka

År 2012 fick endast åtta barn hemundervisning på Åland. Sedan dess har andelen barn med hemundervisning stigit med ca 40% per år.

Höstterminen 2019 är det 67 elever som hemundervisas varav, 57 procent bor på landsbygden, 39 procent i Mariehamn och resterande 4 procent i skärgården. Antalet barn som går i grundskola är 3068. Detta innebär att drygt 2.2% av barn i skolåldern på Åland hemundervisas. En överväldigande majoritet är födda i Sverige.

Skolflyktingar

Sverige förbjöd i praktiken hemundervisning 2011 och därefter har många av de familjer som vill hemundervisa flyttat till Åland. Att det är just här det har bildats en tillflyktsort beror på närheten till Sverige och att ön är svenskspråkig. Eftersom Åland tillhör Finland så gäller inte skolplikt utan läroplikt. Svenska hemundervisande familjer återfinns även i Danmark, Norge, England och USA. Samtliga dessa länder har lagar och utbildningssystem som stödjer denna globalt allt mer populära utbildningsform.

- Det som är så intressant med Åland är att här har det bildats en kritisk massa av hemundervisande familjer, säger Jens Peter de Pedro på Tankesmedjan Tillit. Familjerna känner varandra och barnen kan träffas på dagtid för sociala evenemang. Det har till och med talats om att det skulle skapas ett kompetenscentrum för hemundervisning i samarbete med de Åländska myndigheterna.

- Det är inte otänkbart att vi om ett par decennier utbildar oss på mer flexibla sätt, där unga människor rör sig mer fritt mellan hem och skola. Just därför är hemundervisning så intressant att undersöka som utbildningsform, menar Jens Peter de Pedro.

Läs rapporten från Ålands statistik- och utredningsbyrå:

https://www.asub.ax/sv/statistik/grundskolan-hosten-2019

a flag on the side of a building on a boardwalk
a flag on the side of a building on a boardwalk