Hur kan mina hemundervisade barn söka till högskolestudier?

Det finns i princip fyra vägar till högre studier om man är hemundervisad.

1) Att börja skolan i nionde klass och på så vis få ett slutbetyg som man kan söka in på gymnasiet med.

2) Bedömningsprov: Många kommuner erbjuder bedömningsprov där du kan testa dina kunskaper i olika ämnen. Resultaten från dessa prov kan användas för att bedöma din behörighet för vissa kurser på Komvux

3) Att ansöka till högskola (eller gymnasium) utifrån den fria kvoten. Du behöver då kunna uppvisa intyg från en lärare eller annan kvalificerad person som visar att du har de kunskaper som behövs. (För antagning till gymnasieansökan kan arbetsprov räcka.) Högskoleprovet kan inte längre göras utomlands, men skriver man det i Sverige så räknas det som en merit för antagning i kombination med ovannämnda kriterier.

4) Att gå i gymnasiet i en utländsk distansskola som Clonlara.org och på så vis få ett amerikanskt highschool-diplom som man söker in på högskolan med.

I de länder där hemundervisning är en accepterad utbildningsform finns andra möjligheter att komma in på högskola utan gymnasium, tex Dansk Studentereksamen (Danmark), GED (USA), GCSE och A-levels (UK).

Specialister på Antagning.se kan svara mer i detalj på vilka möjligheter som finns för hemundervisade ungdomar att få tillgång till högre studier i Sverige.

three men laughing while looking in the laptop inside room
three men laughing while looking in the laptop inside room