Hemundervisning vid långvarig resa

person inside airplane flying at high altitude with view of island during daytime
person inside airplane flying at high altitude with view of island during daytime

För att kunna hemundervisa är det nödvändigt att söka sig utomlands. Det finns i princip två sätt att göra detta: antingen flyttar man permanent och avregistrerar sig som bosatt i Sverige, eller så fortsätter man att vara folkbokförd i Sverige som vanligt, men åberopar regeln om ”varaktig vistelse utomlands”. I båda fallen slutar den svenska skolplikten att gälla.

Varaktig vistelse kan vara ett bra alternativ för dem som vill prova på hemskolning under en period för att se om det kan vara ett bra alternativ. Fördelen är att man kan ha kvar sin hemadress och vara socialförsäkrad i Sverige under utlandsvistelsen. Dessutom ska man enligt Skatteverkets regler stå kvar som folkbokförd i Sverige om man planerar att vara borta mindre än ett år.

Den som vill häva skolplikten på grund av varaktig vistelse utomlands ska anmäla det till skolan. Det är sedan upp till kommunen att avgöra om vistelsen lever upp till de krav som ställs för att skolplikten ska upphöra. Det finns inga tydliga regler kring utlandsvistelsens längd, men sex månader brukar anses vara ett absolut minimum. Efter utlandsvistelsen omfattas barnet återigen av skolplikt och ska återvända till skolan.

Kommunerna gör olika bedömningar, och vissa har krävt skolgång utomlands, vilket har gjort att det varit svårt att på förhand veta om varaktig vistelse är ett gångbart alternativ för familjer som vill hemundervisa.


Vill du veta mer? Kontakta Skatteverket för information om vad som gäller vid en utlandsflytt. För ytterligare detaljer om varaktig vistelse hänvisar vi till respektive kommun. Många kommuner informerar om reglerna på sina hemsidor och vissa har dessutom en färdig anmälningsblankett för nedladdning.

Att tänka på vid flytt till utlandet