Hemundervisning i världen

boy in green jacket and red shirt running on road during daytime
boy in green jacket and red shirt running on road during daytime

Det är svårt att sammanfatta hur världsläget är för hemundervisning, men faktum är att väldigt många länder i världen tillåter hemundervisning i en eller annan form. Sverige är ett unikt land i vår del av världen genom att hemundervisning i praktiken är förbjudet. Så ser det inte ut i vår omvärld.

I våra grannländer har man i grundlagen något som kallas läroplikt istället för den svenska skolplikten. Det innebär i teorin att Danmark, Norge och Finland i grundlagen skrivit in att plikten gäller lärandet, inte sättet det sker på. I alla de tre länderna går det därför bra att undervisa sina barn utanför skolan.

Tyskland har länge ansetts vara ett av de länder som tävlar med Sverige om att göra det svårt för hemundervisare. Trots det har hemundervisare på senare år kunnat se en ljusning där. Hemundervisning är fortfarande olagligt men konsekvenserna är inte lika allvarliga längre och fler vågar då hemundervisa sina barn. Situationen är alltså inte bra, men bättre.

Hemundervisning är lagligt i många länder, däribland Estland, Lettland, Litauen, Polen, England, Irland, Portugal, Italien, Österrike, Ryssland, USA, Kanada, Australien, och Nya Zeeland. Hemundervisning är också möjligt i Schweiz även om det där varierar mellan olika kantoner.

I Frankrike beslutade man 2019 att göra skolgång obligatoriskt från tre års ålder. Åren därefter har Frankrike infört striktare krav för hemundervisande familjer. Man säger nu att det krävs särskilda skäl för hemundervisning, det räcker inte längre med pedagogiska eller religiösa skäl. Det krävs skäl som grundar sig i barnets hälsa, familjens resande, medicinska skäl eller annat som gör att ett barn behöver hemundervisas.

Allra störst är hemundervisning i USA, där 6% av all barn i skolåldern hemundervisas, vilket motsvarar ca 3 miljoner individer. Från att ha varit vanligast på grund av religiösa skäl, praktiseras läroformen nu bland familjer av alla olika religiösa, politiska och etniska tillhörigheter. De mest överrepresenterade bland hemundervisande familjerna är afroamerikaner, där 1 av 10 barn undervisas hemma. Av alla de barn som hemundervisas deltar 98% i organiserade aktiviteter med andra barn eller ungdomar, i genomsnitt fem gånger i veckan.

Exakt vad som gäller i olika länder och områden varierar och ändrar sig ibland väldigt fort. Vi på ROHUS rekommenderar därför att du går till HSLDAs hemsida. Där kan du få lite mer detaljerad information om det juridiska läget i varje land. Dessutom finner du där kontaktuppgifter till nationella hemundervisningsföreningar eller personer med kännedom om landet. Kontakta dem för mer information om läget i landet du vill bosätta dig i eller besöka.

Vad gäller vid långvarig resa?

Hemundervisning är lagligt i Danmark, Norge och Finland