Hemundervisning är inte att hålla undan barnen

Hemundervisning är ett växande fenomen i många länder runt om i världen, eftersom det ger föräldrar möjlighet att anpassa undervisningen efter sina barns individuella behov och intressen.

Ellinor Petersen

11/6/20222 min read

När man hör talas om hemundervisning i Sverige brukar det oftast vara i ett negativt ljus. Anledningen till detta är enkel: alla som försöker ta ansvar för sina barns utbildning på annat sätt än att skicka dem till en skola i Sverige blir motarbetade på alla sätt. Alla föräldrar som vill ta eget ansvar för sina barns utbildning blir ”i princip” nekade ansökningar att bedriva utbildning på annat sätt, och om de skulle våga göra det ändå, får de viteshot eller besök eller påringningar av socialtjänsten. Det är deras standardhantering av familjer som vågar göra något annorlunda, för sina barns skull.

Alla laglydiga familjer i Sverige som vill ta ansvar för sina barns utbildning ser detta, och om de orkar är det många som tar steget och flyttar utomlands, där man kan göra detta utan trakasserier från myndigheterna.

Min familj har nu bott i USA i sju års tid. Det finns så många hemundervisande familjer här, att även om vårt sätt är annorlunda än de andra familjer vi känner som hemundervisar, så är ALLA hemundervisande familjer lite olika, och det är folk vana vid. Anledningen är igen enkel: hemundervisning handlar om individanpassad utbildning, och alla barn är unika.

Vi har fem barn. Alla är lite olika, och därför ser varje barns utbildning lite olika ut från de andra barnens. Så folk här börjar vänja sig vid att vi inte pratar om hemundervisning som en grej som man kan kontrollera.

Föreställ dig nu de miljontals barn som går i skola, och förväntas lära sig samma saker trots att de är så väldigt olika. Är inte det en mycket mer konstig företeelse, än att alla unika barn ska kunna få lära sig det de har mest intresse av?

Tyvärr täcker inte vanliga media i Sverige något som handlar om hemundervisning som det egentligen är, eftersom de sällan ser bortom sina egna gränser, och det är i princip omöjligt att bedriva inom Sveriges gränser.

Vi i Rohus önskar att det sker en frihetsreform i Sverige, och att det på nytt blir lagligt för föräldrar att ta ansvar för sina barns utbildning. Förmodligen blir det i så fall några hundratal familjer som blir pionjärer, och när deras framgång blir tydlig för resten av samhällena omkring dem, kommer det fler familjer som ser fördelarna med att kunna individanpassa sina barns utbildning. Hemundervisning är ett växande fenomen i många länder i världen, eftersom det finns så många fördelar med det, och det blir tydligare ju fler det är som håller på med det.