Vår historia

Så började ROHUS...

ROHUS arbetar för att göra hemundervisning till ett valbart utbildningsalternativ i Sverige.

ROHUS grundades av hemundervisande familjer i Sverige år 2008 då hotet om förbud mot hemundervisning hängde över landet. Dessvärre genomfördes lagändringen, vann laga kraft 2011 och påverkade då ungefär 100 barn. Barnen och deras familjer som drabbades av beslutet kom då att hotas av vite eller riskerade socialtjänstingripanden. Inte för att de blivit mer otrygga familjer utan för att de ville fortsätta hemundervisa trots det nyfattade beslutet som i praktiken innebar förbud mot hemundervisning. Flera familjer valde därför att bege sig till Åland och kom där att kallas "skolflyktingar". Just nu befinner sig runt 80-90 barn på Åland för att föräldrarna vill ge deras barn en så god start i livet som möjligt. Även andra länder har fått ta emot svenska "skolflyktingar". De vanligaste länderna förutom Åland är troligen Danmark, Spanien, England och USA.

Sedan starten och efter lagändringen arbetar ROHUS med att försöka få upp hemundervisning på agendan med målet att det återigen ska bli ett godtagbart utbildningsalternativ.

Vårt syfte är framförallt att arbeta långsiktigt för att åter göra hemundervisning lagligt i Sverige genom kontakter med politiker, myndigheter och media.

ROHUS ger också råd till de svenskar som söker möjligheter att hemundervisa utomlands.

Mediala milstolpar