Hemskolningen i Sverige ökar trots förbud

text
text

Enligt Skolverkets statistik visade det sig att det fanns 771 barn som hade tillstånd för hemundervisning i Sverige under läsåret 2011/2012. År 2022/2023 hade antalet ökat markant till 1 707 barn. Det innebar en imponerande ökning med hela 122 % sedan 2011.

Följande tabell presenterar ökningen i procent för varje läsår:

Som tabellen visar har ökningen i hemundervisning varit konstant hög under de senaste 20 åren. Den största ökningen noterades under läsåret 2020/2021, då antalet barn som fick hemundervisning ökade med 11 %. Detta kan troligtvis tillskrivas pandemin, som ledde till att många föräldrar valde att hemundervisa sina barn av oro för smittspridning.

Detta visar på ett stort uppdämt behov av hemundervisning.

Detta är endast barn med synnerliga skäl. Med tanke på hemasittare osv...