Hur kommer vi att lära oss i framtiden?

Arbete och lärande sker på allt fler olika platser...

Hur ser framtiden ut för hemundervisning i Sverige och världen?
Den brittiske framtids- och kreativitetsforskaren Edward de Bono har sagt att det aldrig funnits något så som kraftfullt som en idé vars tid har kommit. Uppenbart är hemundervisning en idé vars tid har kommit. Samhällsutvecklingen har också inneburit problem för skolan, problem som inte är skolans fel. Skola förutsätter elever som mätta i både mage och hjärta kommer till skolan på morgon, fulla av nyfikenhet och lust att lära. Men allt färre elever gör det idag, vilket skapar problem för skolan. Även om denna utveckling är särskilt stark i Sverige så finns den över hela västvärlden. Samtidigt kan man se att de lokalsamhällen där andelen hemundervisade barn närmar sig 10% så arrangerar föräldrar egna gemensamma aktiviteter för barnen. En del föräldrar går samman och hyr själva lärare för en del av dessa aktiviteter. I vissa amerikanska städer finns lärare som på heltid reser runt till grupper av hemundervisade barn och ger de lektioner som föräldrarna vill ha hjälp med. Vad vi kan se är alltså en gigantisk omflyttning av ansvaret för utbildning från statsmakter till föräldrar – något som är mer i linje med våra människorättskonventioner än nuvarande ordning. Inte heller Sverige kommer i längden att kunna hålla ut i sitt motstånd mot hemundervisning.

person in white long sleeve shirt holding black and white dices
person in white long sleeve shirt holding black and white dices