Mycket har hänt - men kommer vi någon vart?

Sedan 2008, då ROHUS grundades, har det hänt mycket. Men vad är på gång och vad händer?

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Martin Book, ordförande

3/24/20243 min read

ROHUS grundades 2008 av familjer som såg att lagändringar förbereddes som skulle innebära att de inte längre skulle kunna hemundervisa i Sverige. ROHUS bildades för att kunna ta debatten med politiker, för att det skulle finnas en instans dit makthavare kunde vända sig för att bättre förstå hemundervisarna och deras situation.

Sedan kom lagändringen som innebar att hemundervisning i praktiken är förbjudet i Sverige. Flera av våra medlemmar och styrelseledamöter lämnade Sverige. Det har sedan dess varit den enda utvägen för svenskar som vill hemundervisa - att gå i exil. Ungefär 80-90 svenska barn hemundervisas på Åland, andra familjer har sökt sig längre bort, såväl till södra Europa som Afrika och Nord- och Sydamerika.

ROHUS uppgift har under många år varit att svara på frågor från privatpersoner som undrar om det finns någon chans att hemundervisa i Sverige eller som undrat vilka länder man kan flytta till för att få den möjligheten. Förvisso har ROHUS också under åren fått medverka i media vid olika tillfällen. Några sådana axplock kan man hitta under "Om ROHUS" på vår hemsida under Mediala milstolpar.

På senare år har dock några ljusglimtar börjat synas på horisonten.

Som exempel kan nämnas att forskning genomförts på Göteborgs Universitet med inriktning mot hemundervisning. Ditte Storck Christensen skriver avhandling på sin forskning om processen familjer går igenom från det att de bestämmer sig för att hemundervisa till det att de kommer igång. Det ska bli spännande att ta del av den avhandlingen. Ett annat exempel är att Facebookgrupperna om hemundervisning är ganska aktiva och man ser att många frågar sig var de bäst ska bosätta sig för att kunna hemundervisa. Ytterligare exempel är några positiva eller neutrala artiklar i t ex Svenska Dagbladet och andra media. Själva fick vi ju in en debattartikel i Dagens Nyheter runt jul 2022.

Men hur går det då? Långsamt framåt, skulle jag svara. Hjälp oss, för all del, genom att bli medlem. Ju fler, desto mer tyngd får våra ord. Vi försöker som organisation att skala upp, men vi är få. Vi försöker få igång lite mer kontinuitet på Facebook, Twitter/X och ska försöka sparka igång Instagram också. Vår hemsida är ju sprillans ny som du kanske märkt! Dessutom försöker vi att kontinuerligt hålla digitala träffar för att samla dem som är intresserade av hemundervisning. Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev längst ner på sidan här.

Men, hur går det? Det är fortfarande ett ganska låst läge. Vårt bästa råd för alla som vill hemundervisa är fortfarande att de hittar ett annat land de tror de kan trivas i och hemundervisar där. I politiken vill man inte röra vid frågan. Det var under liberalerna som hemundervisning i praktiken förbjöds 2011 och det var inte ljusare under Socialdemokraternas tid vid makten. Rent politiskt ser läget alltså ganska illa ut.

Men! Fler och fler ser skolans brister, fler hamnar i svåra situationer för att deras barn far illa i skolan. Folk känner sig trängda av att det inte finns någon annan utväg för dem än att skicka barnen tillbaka till en plats där de blir skadade. Man har kunnat läsa om föräldrar som gråtandes släpar sina barn till skolan då kommunen hotat dem med vite om de inte kommer.

Fler får också upp ögonen för familjen igen och hur välgörande ett liv i nära relationer kan vara. Det är ju detta som är hemundervisningens främsta styrka - lärande i nära och kärleksfulla relationer.

Låt oss verka för att politiker också ska se värdet i det!

ROHUS önskar er en fin vecka framöver!

Martin Book, ordförande