Skulle ditt barn må bra av en paus från skolan? Känner du att du vill ta ett större ansvar för dina barns utbildning? Vill du spendera mer tid med ditt barn?

man carrying baby
man carrying baby

Varför väljer föräldrar att hemundervisa sina barn?

Det finns många olika skual till att föräldrar väljer att hemundervisa sina barn.

Man kan vilja ha en annan pedagogik med större frihet; man kan ha barn som mobbas i skolan; man kan ha en filosofisk eller religiös övertygelse som man inte tycker får plats inom skolans ram; man kan ha barn med olika särskilda behov som skolan har svårt att sörja för; man kan kan en egen livsstil som egenföretagare med stor frihet och tycka att barnen ska få samma frihet.

Tyvärr är detta inte godtagbara skäl för att hemundervisa i Sverige. Sedan 2011 krävs det "synnerliga skäl".

I våra nordiska grannländer går det dock bra att undervisa, liksom i många andra länder runt om i världen.

Ett annat sätt att prova på hemundervisning är att göra en långvarig resa.

man wearing black letterman jacking facing window
man wearing black letterman jacking facing window

ROHUS får ibland frågan om det finns något föräldrakooperativ eller liknande som tillsammans driver en skola i Sverige som på något sätt liknar den filosofi hemundervisningen har.

De krav som Skolverket ställer på svenska skolor gör det svårt att skapa skolor som tillfredsställer önskemål som hemundervisande föräldrar har på undervisning vad gäller akademisk flexibilitet, elevdemokrati eller föräldrainflytande. Det finns de som försökt, men vi känner inte till någon som lyckats.